Khay mực và mực dấu

Chỉ có bản gốc đảm bảo chất lượng, Mực sáng bóng vật liệu khác nhau và các miếng mực phù hợp với vô số biến thể và kích cỡ. Mực sáng bóng cho các vật liệu khác nhau và phù hợp với nhiều biến thể và kích cỡ, Mực tiêu chuẩn Shiny Shiny là bằng chứng tài liệu, cũng bao gồm.