Khay mực lăn tay Dura Chop

Đối với một cái nhìn ấn tượng và khác biệt hơn cho các mặt hàng lớn hơn. Tem lớn sẽ hiển thị biểu tượng của bạn một cách dễ dàng. Gel polymer lỏng là nguyên liệu nhập khẩu, Nó là thành phần chính để làm tem polymer, còn được gọi là polymer lỏng hoặc nhựa polymer. Đây là cơ sở cho bất kỳ tem polymer, polymer lỏng là để sử dụng kinh tế, và không sử dụng lâu dài RM10 bổ sung cho các dịch vụ vẽ lại & chạm vào logo