Khắc dấu tích điểm Dura Flash

CHÚNG TÔI LASER KHAI THÁC NHỰA SOAP & STOTPS STAMPS. Hãy sáng tạo với khuôn nhựa khắc tùy chỉnh rất riêng của bạn! Hoàn hảo để đúc hoặc dập vào các vật liệu mềm như bột, đất sét, xà phòng và plasticine, vv Nếu bạn tạo và bán đồ gốm, xà phòng của riêng bạn, hoặc điêu khắc công cụ này là phải. Ở đó, không có cách nào tốt hơn để ký tặng họ! NHỮNG GÌ KHI LÀM ĐƯỢC TỪ? Tất cả các khuôn nhựa khắc của chúng tôi được khắc từ một vật liệu acrylic đặc biệt được thiết kế cho độ bền. Chúng tôi sử dụng quy trình này để làm tem gốm và xà phòng, cũng như đúc chết và dập nổi.