Khắc dấu nổi

VỚI CÔNG NGHỆ KHAI THÁC LASER Con dấu phổ biến là một loại Dấu nổi & là một con dấu chính thức được sử dụng bởi cơ quan công ty. (Đôi khi được gọi là Con dấu doanh nghiệp hoặc Con dấu công ty) mà chúng tôi sử dụng công nghệ khắc trước máy Laser & tấm derlin chất lượng cao cung cấp cho con dấu của bạn một dấu ấn cao cấp RM10 bổ sung cho các dịch vụ vẽ lại & chạm vào logo