Khắc dấu mã số thuế Dura Flash

Dễ dàng xử lý ; Nhiệm vụ nặng nề ; Thoải mái cho người dùng Thiết bị tiếp thị cực kỳ đáng tin cậy Phạm vi toàn diện cho mọi sử dụng Tay cầm mềm Thiết kế thanh lịch Cửa sổ hiển thị kích thước đầy đủ Băng bìa Nút khóa Cấu trúc vững chắc Cao su Laser - Chúng tôi sử dụng Cao su Laser trên tem texprint phù hợp để sử dụng lâu dài và độ bền cao RM10 bổ sung cho các dịch vụ vẽ lại & chạm vào logo