Khắc dấu logo Dura Flash

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để xác định quần áo và đồ dùng cá nhân của bạn Nó là đơn giản để sử dụng và giặt giặt kháng.