Khắc dấu hoàn công Dura Flash

Đối với một cái nhìn ấn tượng và khác biệt hơn cho các mặt hàng lớn hơn. Tem lớn sẽ hiển thị biểu tượng của bạn một cách dễ dàng. Công nghệ laser của chúng tôi cho phép khắc sắc nét trực tiếp lên vật liệu cao su laser sau khi thiết kế được hoàn thành. Đặc điểm ấn tượng tuyệt vời Chuyển mực tuyệt vời Chất lượng cao su laser mới - AERO + RM10 bổ sung cho các dịch vụ vẽ lại & chạm vào logo