Khắc dấu giáo viên

Nếu bạn dạy tiểu học, rất có thể bạn sẽ yêu thích một con tem giáo viên tốt. Không chỉ đáng yêu, họ còn có thể khiến việc chấm điểm nhanh hơn. Dưới đây là một số tem giáo viên tốt nhất của chúng tôi Nói lời tạm biệt với những bàn tay lộn xộn với những con tem tự đổ, có thể hoán đổi cho nhau! Hãy để học sinh của bạn biết bạn tự hào về công việc tốt của họ. Hãy để bitmoji của bạn khen ngợi học sinh của bạn! Chỉ ra học sinh thông minh.