Khắc dấu ấn triện Dura Flash

Thẻ tên / Phù hiệu tên được tạo tùy chỉnh in và làm cho nó đơn giản cho khách hàng và khách hàng để nhận dạng nhân viên. Thẻ tên / Phù hiệu tên được sử dụng trên trường, dòng dịch vụ, (nhà hàng, khách sạn, v.v.). Thẻ tên / Phù hiệu tên có thể tải lên thiết kế có logo hoặc slogan của công ty bạn. chúng tôi cũng tùy chỉnh phù hiệu tên bằng cách sử dụng thiết kế được tải lên của riêng bạn có logo hoặc slogan của công ty, v.v. Thẻ tên / Thiết kế phù hiệu tên bằng cách khắc, epoxy, thiết kế khung, và cũng đi kèm với một chốt nhanh an toàn, hoặc bạn có thể nâng cấp lên một dây buộc từ tính. chúng tôi cũng cung cấp thẻ tên kim loại và thẻ tên thay đổi. Thẻ tên tùy chỉnh của chúng tôi xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường và giúp khách hàng xác định nhân viên. Với nhiều lựa chọn vật liệu và sản xuất chất lượng cao của chúng tôi, bạn chắc chắn sẽ tạo ấn tượng chuyên nghiệp.