Khắc dấu bầu dục Dura Flash

498/5000 Với chất lượng in cao nhất và vật liệu thẻ bền, In dữ liệu cá nhân có sẵn để đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của bạn, làm cho mỗi thẻ in trở nên hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, mã QR và mã vạch có thể dễ dàng được thêm vào để lưu trữ nhiều dữ liệu hơn. Chúng tôi hứa sẽ giao hàng cho bạn trong thời gian ngắn nhất, không yêu cầu số lượng tối thiểu! Thẻ nhân viên / Thẻ sinh viên / Thẻ giảm giá Thẻ quà tặng / Thẻ bảo hành / Thẻ tên PVC Thẻ hành lý / Thẻ truy cập cửa / Thẻ khách hàng thân thiết