Danh mục sản phẩm

160,000 140,000 Khắc dấu mã số thuế
160,000 Khắc dấu khách sạn (57x22mm)
160,000 Khắc dấu C.Ty Cổ Phần (57x22mm)
160,000 Khắc dấu C.TY May Thăng Long (57x22mm)
160,000 khắc dấu C.TY Thể Thao Sports (57x22mm)
160,000 khắc dấu Thế Giới Công Nghệ (57x22mm)
130,000 khắc dấu Chức Danh Giám Đốc (18x47mm)
130,000 khắc dấu Chức Danh Bác Sỹ (18x47mm)
130,000 khắc dấu Chức Danh 1 dòng (18x47mm)
90,000 khắc dấu tên loại nhỏ
90,000 khắc dấu tên hoa văn (18x47mm)
90,000 khắc dấu tên thanh đậm (18x47mm)
380,000 khắc dấu tròn C.Ty Cổ Phần
380,000 khắc dấu tròn C.Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
360,000 khắc dấu tròn C.Ty Thương Mại Việt Nam
390,000 khắc dấu tròn Viện Chăm Sóc Sức Khỏe
390,000 khắc dấu tròn C.Ty Korvietcam
390,000 khắc dấu tròn C.Ty Viễn Thông
khắc dấu hoàn công (120x60mm)
khắc dấu hoàn công (120x70mm)
khắc dấu hoàn công (123x78mm)
khắc dấu hoàn công chấm mực (156x87mm)
300,000 khắc dấu hoàn công chấm mực (120x60mm)
300,000 khắc dấu hoàn công chấm mực (120x70mm)
H-6510/PL (32 x 55 mm)
H-6558/PL (32 x 55 mm)
H-6510 (10 Digit Number) (5 mm)
H-6558 (8 Digit Number) (5 mm)
H-6109-T24 (Ø41mm)
H-6108 (46 x 67mm)
H-6008 (46 x 67mm)
H-6106 (32 x 55mm)
H-6006 (32 x 55mm)
9511 (13 X 37mm)
4642 (Ø 42mm)
46025 (Ø 23mm)
4931 (29 x 69 mm)
4913 (21 x 57mm)
4912 (17 x 46mm)
4911 (13 x 37mm)
4910 ( 9 x 25mm)
EH-2 (Ø 39mm)
EM-7C (Ø 49mm)
EM-7G (Ø 49mm)
EM-7G (Ø 49mm)
ES-5 (Ø 39mm)
CSG (Ø 39mm)
70100 (Ø 39mm)
IN830 (8 x 30 mm)
Staff ID Card
ACS (5″ X 5″ IN)
S-815 ( 7 x 14 mm)
GOLD STICKER
TRANSPARENT STICKER
RAINBOW STICKER
SILVER STICKER
LASER STICKER
CARTOON STICKER (13 X 28mm)
CARTOON STICKER (9 X 22mm)
BT2538 (25 x 38mm)
RT24 (24 x 24mm)
MF27 (27 x 27mm)
Emergency-stop legend
Marking Plate, Hand-Off-Auto, Switch
Nameplate Marked Legend, Push button Switch
No Doorstep Salespeople Sign (6.6 x 6.6 inch)
Guard Dog Sign (8 x 10 inch) 1,6 mm
Toilet Sign (6 x 5 inch) 1,6 mm
STOCK STAMP (10 x 38 mm)
3911 (13 x 37mm)
Replacement Ink Pad
3912 (17 x 47mm)
3913 (21 x 57mm)
TEACHER READY MADE STAMP (13 X 37 mm)
TEACHER STOCK STAMP (13 x 37mm)
Trodat Teacher Stamp (24 x 69mm)
TL-TAPE
TL-842-7
TL-ST-1
TL-882
TL-842 (13 x 37 mm)
Mực dấu chống trôi UV
IP830 (8 x 30 mm)
Bút viết dấu (7 x 35 mm)
S-Q42 (41 X 41mm)
S-Q32 (31 X 31mm)
S-Q24 (23 X 23mm)
S-Q17 (16 X 16mm)
S-Q12 (11 X 11mm)
S-724 (24 X 57mm)
S-723 (17 X 46mm)
S-722 (13 X 37mm)