Con dấu logo tiểu học bỏ túi

Dễ dàng xử lý / Thoải mái cho người dùng / Trọng lượng nhẹ / nhiệm vụ nặng Thiết bị tiếp thị cực kỳ đáng tin cậy Phạm vi toàn diện cho mọi sử dụng: Essential Stamp cho sử dụng mạnh mẽ và nặng lên đến trọng lượng nhẹ Tay cầm mềm Cửa sổ hiển thị kích thước đầy đủ Nút khóa Cấu trúc vững chắc RM10 bổ sung cho các dịch vụ vẽ lại & chạm vào logo Cao su Laser - Chúng tôi sử dụng Cao su Laser trên tem texprint phù hợp để sử dụng lâu dài và độ bền cao